Mỗi công trình sau khi thi công xong, yêu cầu tổ thi công chụp ảnh từ tổng thể đến chi tiết sản phẩm hoàn công để tạo thành bộ sưu tập, cập nhật trong Danh mục sản phẩm, để hiển thị trên fanpage và website của Công ty, giúp khách hàng tham khảo.

Cách cập nhật: sửa trongTrang chủ - Sản phẩm nổi bật/ Các dự án đã thực hiện/ Hiển thị Tiêu đề các dự án đã thực hiện/ Lựa chọn Danh mục Các dự án đã thực hiện trong Danh mục sản phẩm

 

Giỏ hàng